Garden Line shpk

Garden Line Shpk operon ne regtim me shumicë e pakicë. Realizon import-eksport i bimëve dekorative dhe luleve, i makinerive dhe i pajisjeve të ndryshme për kopshtari.
Projektimi dhe zbatimi i veprave dekorative në lidhje me kopshtarinë dhe kopshtarët. Garden Line ka si qellim zhvillimin në fushën e kopshtarisë dhe të inxhinierisë së mjedisit.

Ne kemi bashkepunuar ne projekte te ndryshme me Garden Line.

Por mbi te gjitha ne punojme dhe : Video spot, radio spot, postcards, branding, branding comition, promotional games.

 

Because we can mention website creation, web maintenance, social network maintenance, calendars, printed materials, tvc, business card, invitation, label. Because we  also work with  notepad, roll up, city light, bill board.

Production of Video & Radio Spots are the most favorite because also is important to mention that we include: production, shooting, post production, casting, detailed storyboard.

Includes concepts like : creative scripts, selection and voice recording for each campaign.
But for more information you can contact us : Contant now !