Skip to Content

mobile icon menu
Home
mobile icon menu
Creativity
mobile icon menu
TV & Radio
mobile icon menu
Indoor Media
mobile icon menu
Social & Digital
mobile icon menu
BTL & Guerrila
mobile icon menu
Events

BTL & Guerrila

Artboard 1 copy 4BTL & Guerrila Marketing
BTL – I fokusur atje ku duhet, në targetin e caktuar, efikas dhe me feedback të drejtëpërdrejtë. Face to Face Promotion Guerrila Marketing.

Aftësi për Punë S4J

Aftësi për Punë S4J