Skip to Content

mobile icon menu
Home
mobile icon menu
Creativity
mobile icon menu
TV & Radio
mobile icon menu
Indoor Media
mobile icon menu
Social & Digital
mobile icon menu
BTL & Guerrila
mobile icon menu
Events

Social & Digital

Artboard 1 copy 3Social Media Networks & Digital

Strategji e mirëpërcaktuar social, timeline dhe planifikim në të gjitha platformat. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e websiteve, multifunksional dhe të aksesueshëm nga të gjitha pajisjet. Google ads campaing: kreativitet, implementim dhe optimizim.