Skip to Content

mobile icon menu
Home
mobile icon menu
Creativity
mobile icon menu
TV & Radio
mobile icon menu
Indoor Media
mobile icon menu
Social & Digital
mobile icon menu
BTL & Guerrila
mobile icon menu
Events

TV & Radio

Artboard 1 copySpot Video & Radio

Prodhimi i Spoteve Video & Radio : produksion, shooting, post produksion,casting, storyboard të detajuar, scripte kreative, seleksionim dhe regjistrim zëri për çdo fushatë.